...

FAQs

El nostre equip d’experts ha recopilat les preguntes més comunes que els usuaris tenen sobre Tsubacheck, i les hem respost de manera clara i concisa. Aquí trobaràs totes la informació que necessites en un sol lloc, sense haver de buscar en múltiples fonts. A més, la nostra pàgina està actualitzada constantment per incloure les preguntes més recents.

Alta i comptes

A Tsubacheck Honor, oferim dos tipus de perfils: Lite i Premium. Si desitges donar-te d’alta com a usuari Lite, simplement a l’app amb el teu nom i correu electrònic. En pocs minuts, rebràs un correu amb les teves dades d’accés per començar a utilitzar les nostres funcionalitats de manera immediata.
Però si desitges gaudir de totes les funcionalitats que oferim, incloent tenir un consultor dedicat, necessitaràs donar-te d’alta com a usuari Premium. Per a això, posa’t en contacte amb nosaltres i un consultor personal es posarà en contacte amb la major brevetat per explicar-te els detalls del procés i acompanyar-te durant el procés d’onboarding i KYC.
La versió Lite és gratuïta, totalment desatesa, suport bàsic a través del correu electrònic. Els registres i l’ activitat de l’ usuari no estan verificades, ni certificades. A més els registres s’ emmagatzemen únicament en el dispositiu, sense còpia de seguretat.
La versió Premium és de pagament, amb suport dedicat amb un assessor personal des del moment de donar-se d’ alta. Els registres i l’ activitat de l’ usuari SÍ que està verificada i certificada. A més compta amb altres serveis com còpies de seguretat, informes periòdics i personalitzats.

Sí. Si ets usuari de la versió Lite només has de posar-te en contacte amb nosaltres i un assessor personal es posarà en contacte amb tu per informar-te i guiar-te durant el procés d’alta.

Els registres realitzats amb la versió Lite es perden en canviar a la versió Premium, aquests registres són diferents ja que no estan verificats ni certificats i no es pots usar com a prova de registre certificat. A més l’usuari d’accés canvia.
Sí. Aconsellem consultar el cas amb el teu assessor. El canvi de tipus de versió pot comportar la perduda d’ informació ja que els registres de la versió Premium són diferents dels registres de la versió Lite. A més l’usuari d’accés canvia.
En passar a la versió Premium el teu dispositiu quedarà associat al teu compte Premium.
Per a la versió Lite, en crear el compte reps un correu electrònic amb les dades d’accés.
Per a la versió Premium, el teu assessor personal et proporcionarà les dades d’accés que inclouen 12 paraules per assegurar i encriptar la teva informació.
Les 12 paraules són la clau per poder accedir a tota la teva informació. Es generen en el moment de crear l’usuari, l’assessor te les entrega en aquell moment i a partir d’aquí ets l’únic responsable de guardar-les i no perdre-les.
Les 12 paraules no estan emmagatzemades en cap base de dades de manera llegible pel que no es poden recuperar. Estan emmagatzemades encriptades en el dispositiu de forma irreversible i es fan servir com una clau. Però mai hi tenim accessos de forma directa, només s’hi tenim en la forma encriptada, que no és reversible.
Sí, però has de tenir en compte que com que les dades estan emmagatzemades de forma local, el canvi de dispositiu pot comportar la perduda d’informació si no es disposa d’un pla amb còpia de seguretat.
Per a la versió Lite, el canvi de dispositiu comporta la perduda total de la informació sobre els registres .
Per a la versió Premium, si tens activada la còpia de seguretat en canviar de dispositiu la informació es pot recuperar i carregar-la en el nou dispositiu.
Per a la versió Premium, necessitaràs les 12 paraules llavors i contactar amb el teu assessor perquè registri i validi el nou dispositiu.

No es poden recuperar. La perduda de les 12 paraules t’impedirà recuperar el teu compte en cas de canviar de dispositiu. Les dades relacionades amb aquest compte quedaran irrecuperables ja que per desencriptar-les necessites les 12 paraules llavor.

Per donar-te d’alta a Tsubacheck Honor, simplement a l’app amb el teu nom i correu electrònic. En pocs minuts, rebràs un correu amb les teves dades d’accés per començar a utilitzar les nostres funcionalitats de manera immediata.
Sí, però has de tenir en compte que com que les dades estan emmagatzemades de forma local, el canvi de dispositiu el canvi de dispositiu comporta la perduda total de la informació sobre els registres .

Registres (Check-ins)

Un registre o check-in és una acció que registra la ubicació de l’usuari en el moment en què l’usuari provoca l’acció de registre i s’acompanya amb una foto de prova.
Tsubacheck Certified és un segell de garantia pel qual Tsubacheck certifica que el registre és el més legítim possible amb la informació recollida.

El registre o check-in, verifica i certifica la ubicació de l’ usuari, mitjançant tecnologies de geolocalització, biometria, prova de vida i persistència de dades a Blockchain.

El sistema de verificació de geolocalització de Tsubacheck utilitza diverses capes de seguretat per garantir que la informació sobre la localització de l’usuari és 100% legítima. Per a això es recullen dades de la ubicació del dispositiu i de la ubicació de l’entorn de l’usuari per verificar que aquesta ubicació és correcta. Aquest punt és clau per al funcionament de Tsubacheck Honor i la seguretat dels usuaris. Qualsevol intent d’enganyar el sistema queda registrat podent crear inconvenients per a l’usuari.

Per certificar el registre de la ubicació de l’ usuari es realitzar una prova de vida mitjançant una verificació biomètrica. Aquesta verificació biomètrica de prova de vida permet certificar que l’ usuari propietari de la llicència d’ ús és qui realment està realitzant el registre de la seva ubicació. Amb aquesta prova de vida s’ eviten possibles fraus en el registre d’ ubicació.

La persistència de dades en blockchain consisteix a emmagatzemar tota la informació relativa al registre o check-in en una xarxa de blockchain. Tota informació emmagatzemada a Blockchain, queda guardada de manera persistent i immutable. Això vol dir que està sempre disponible, ja que la xarxa de blockchain és distribuïda i està activa sempre, i a més per la pròpia definició de la tecnologia blockchain el que es guarda a la xarxa blockchain no es pot modificar ni esborrar.

Totes les dades emmagatzemades estan encriptades.
Localment s’ encripten amb la contrasenya local de l’ aplicació.
En la blockchain i en les còpies de seguretat totes les dades de l’usuari estan encriptades amb les 12 paraules llavors lliurades a l’usuari en el moment de l’alta.

La versió Lite només realitza registres d’ubicació sense verificació ni certificació biometríca ni s’emmagatzema la informació de forma persistent a la Blockchain. En la versió Lite, es recull la informació, s’emmagatzema en el dispositiu localment però no es verifica ni certifica, per la qual cosa aquesta informació no segueix el procés de verificació i certificació Tsubacheck.

La foto que acompanya el registre és una prova documental que es pot aportar per donar-li més força al registre. Aquesta foto pot ser un selfi, un tiquet, el diari, una foto de l’entorn o d’alguna cosa que ajudi a proporcionar una prova de la ubicació que es registrarà. Et recomanem que sigui el més explicita possible per demostrar la teva ubicació.

Un registre o check-in és una acció que registra la ubicació de l’usuari en el moment en què l’usuari provoca l’acció de registre i s’acompanya amb una foto de prova.

El sistema de verificació de geolocalització de Tsubachek utilitza diverses capes de seguretat per garantir que la informació sobre la localització de l’usuari és 100% legítima. Per a això es recullen dades de la ubicació del dispositiu i de la ubicació de l’entorn de l’usuari per verificar que aquesta ubicació és correcta. Aquest punt és clau per al funcionament de Tsubacheck Honor i la seguretat dels usuaris. Qualsevol intent d’enganyar el sistema queda registrat podent crear inconvenients per a l’usuari.

Totes les dades emmagatzemades estan encriptades.
Localment s’ encripten amb la contrasenya local de l’ aplicació.

La foto que acompanya el registre és una prova documental que es pot aportar per donar-li més força al registre. Aquesta foto pot ser un selfi, un tiquet, el diari, una foto de l’entorn o d’alguna cosa que ajudi a proporcionar una prova de la ubicació que es registrarà. Et recomanem que sigui el més explicita possible per demostrar la teva ubicació.

Informes

Un informe és un document que recull tots els registres realitzats. Existeixen dos tipus d’ informes. Informes trimestrals i Informes personalitzats.
Un informe trimestral, és un document que recull tots els registres realitzats durant un trimestre natural de l’ any. Aquests informes es creen de forma automàtica durant els 5 dies següents de la finalització del trimestre corresponent. Els trimestres són: Gener-Febrer-Març, Abril-Maig-Juny, Juliol-Agost-Setembre, Octubre-Novembre-Desembre.

Un informe personalitzat, és un document que recull els registres realitzats entre dues dates indicades per l’usuari. La quantitat de dies màxima entre les dues dates és de 90 dies.

Tots els informes estan disponibles en format PDF i en format CSV.

En l’ apartat d’ Informes de l’ aplicació. Els informes es creen i estan disponibles per descarregar durant un breu període de temps. Si s’ excedeix aquest període cal tornar a generar l’ informe. Totes les sol·licituds d’informes estan sempre disponibles, podent sol·licitar la descàrrega tantes vegades com sigui necessari.

Els informes trimestrals no tenen cost addicional, estan inclosos amb la subscripció anual.
Els informes personalitzats tenen un cost de 100 crèdits per cada franja de dates.
Si l’informe sol·licitat entre dues dates ja es va sol·licitar amb anterioritat, aquest informe no es genera de nou, s’avisa que aquest informe ja existeix i l’usuari pot tornar a descarregar-lo sense cost addicional.
Es considera que en informe ja existeix, si la data d’ inici i de final són exactament la mateixa.

Crèdits

Els crèdits són un sistema de comptadors per a les accions realitzades en l’ aplicació.
En funció de l’ acció realitzada, aquesta acció té un cost específic en crèdits que es descompta del total de crèdits disponibles. Algunes accions no tenen cost.
L’ acció de registre té un cost de 5 crèdits:
  • Pre-Check-in: Verificació d’Ubicació i prova de vida (30 anys)
  • GeoCheck: Persistència de dades en blockchain (2 crèdits)
La creació d’ informes té els costos següents:
  • Informe trimestral (sense cost)
  • Informe personalitzat (100 crèdits)

En adquirir una llicència d’ ús, es pot adquirir un paquet amb una quantitat de crèdits. El paquet seleccionat pot variar en funció de les necessitats de l’ usuari.

Sí, es poden adquirir crèdits addicionals adquirint un paquet suplementari en qualsevol moment. Consulta amb el teu assessor.

Desplaça cap amunt