Desenvolupament de Programari

Innovació i Tecnologia en Desenvolupament de Programari amb Tsubacheck

Transformant Idees en Solucions Digitals Avançades

Innovació i Tecnologia en Desenvolupament de Programari amb Tsubacheck

Tsubacheck lidera en el desenvolupament de programari, oferint solucions personalitzades que impulsen la innovació i eficiència.
El nostre enfocament integral assegura aplicacions d’alta qualitat, adaptades a les necessitats específiques de cada projecte, garantint seguretat, escalabilitat i un rendiment excepcional.

Llicències de Programari

La signatura electrònica avançada permet a les empreses de programari i als usuaris finals signar acords de llicència de manera digital, assegurant l' acceptació dels termes i condicions d' ús del programari de forma segura i vinculant.

Contractes de Desenvolupament de Programari

En projectes de desenvolupament a mida, tant els proveïdors com els clients poden utilitzar la signatura electrònica avançada per signar contractes de desenvolupament, especificacions de projectes i acords de nivell de servei (SLA), agilitant l'inici i la gestió de projectes.

Acords de No Divulgació (NDA)

Per protegir la propietat intel·lectual i la informació confidencial, les empreses de programari poden signar NDAs de forma digital amb empleats, contractistes i socis comercials, garantint la confidencialitat i la seguretat de la informació.

Integracions i Associacions Tecnològiques

Les empreses de programari que formen aliances per integrar les seves solucions o co-desenvolupar productes poden signar acords de col·laboració i associació utilitzant la signatura electrònica avançada, facilitant la cooperació i accelerant la comercialització.

Adquisicions de Programari i Renovacions

Les transaccions de compra de programari i les renovacions de llicències se simplifiquen amb la signatura electrònica avançada, permetent a les organitzacions adquirir o renovar programari ràpidament, sense complicacions administratives.

Acords de Teletreball i Polítiques de Seguretat

Amb l'augment del treball remot, les empreses de programari poden utilitzar la signatura electrònica avançada per formalitzar acords de teletreball i polítiques de seguretat de la informació amb els seus empleats, garantint el compliment i la protecció dels actius digitals.

Documentació de Compliment i Certificacions

Les empreses de programari poden gestionar i signar digitalment documents relacionats amb el compliment de normatives, certificacions de seguretat i auditories, assegurant la integritat i la validesa legal d' aquests documents.

Contractes de Manteniment i Suport

Els acords de manteniment i suport tècnic poden ser signats electrònicament, permetent a les empreses de programari i als seus clients formalitzar els termes de suport i actualitzacions de manera eficient.

Tsubacheck, suite de solucions digitals que s'ajusta a la normativa europea eIDAS i GDPR.

Programa una demo gratuïta amb el nostre equip i fem que les coses succeeixin!

Tsuba eIDAS
Desplaça cap amunt