eIDAS

Compromís amb la Qualitat i la Confiança Digital

eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) és una regulació de la Unió Europea dissenyada per establir un marc comú per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior.

La regulació busca augmentar la seguretat i la confiança en les transaccions en línia entre ciutadans, empreses i autoritats públiques.
Això inclou l’autenticació electrònica d’usuaris, la signatura electrònica, els segells electrònics, els documents electrònics, els serveis de lliurament electrònic certificat i els serveis de certificació per a l’autenticació de llocs web.

L’objectiu principal d’eIDAS és facilitar la interacció digital i assegurar que les transaccions digitals siguin tan segures, fiables i fàcils com les transaccions físiques.

En harmonitzar les regles a tota la UE, eIDAS permet que els individus i les empreses utilitzin els seus propis sistemes nacionals d’ e-ID per accedir a serveis en altres països de la UE.

A més, estableix un estàndard de seguretat per a les firmes electròniques, garantint que siguin legalment reconegudes i tinguin el mateix pes que les firmes manuscrites a tota la Unió Europea.

Desplaça cap amunt