...

Asseguradores

Transformant el Sector d'Assegurances amb la Tecnologia Digital de Tsubacheck

Agilitat, Seguretat i Confiança en Cada Transacció

Revolutionant el Sector d'Assegurances amb Tsubacheck

Tsubacheck és clau per a la digitalització de les asseguradores, facilitant la gestió de pòlisses, reclamacions, consentiments i més, mitjançant la signatura electrònica avançada.
Aquest enfocament no només millora l’ eficiència operativa sinó que també garanteix el compliment normatiu, millorant l’ experiència del client i enfortint la transparència en totes les comunicacions.

Verificació d' Identitat

Digitalitza i optimitza els teus processos d’onboarding amb Tsubacheck, assegurant màxima eficiència i seguretat des de la verificació d’identitat fins a la custòdia de documents.
Integrades a la perfecció en la teva operativa diària, les nostres solucions acceleren la signatura de documents essencials com NDAs i contractes laborals, combinant rapidesa, fluïdesa i protecció.

Autenticar usuario
Automate proces

Automatització de Processos

Tsubacheck eleva l’experiència del client amb contractes d’assegurança electrònics, oferint un procés de signatura ràpid, senzill i intuïtiu.
Aquesta innovació redefineix la manera com els clients interactuen amb els serveis, proporcionant comoditat, confiança i una privacitat sense precedents en l’entorn digital.

Simplifica processos

Tsubacheck simplifica els teus processos interns, permetent al teu equip gestionar documents signats electrònicament amb fluïdesa i eficiència.
Oferim solucions flexibles que s’adapten a diferents processos de validació, promovent l’agilitat i millorant l’eficiència organitzacional.

Tsubacheck simplifica tus procesos internos
eidas gdpr

Protecció de Dades

Tsubacheck enforteix el valor legal i probatori dels teus documents digitals.
Mitjançant avançats serveis de custòdia i una sòlida verificació d’identitat, mitiguem proactivament riscos legals, proporcionant una evidència irrefutable per a transaccions importants.
El nostre sistema està dissenyat per complir amb el GDPR i eIDAS, assegurant la legalitat, la seguretat i la transparència en cada pas, reforçant la teva posició legal i demostrant un compromís ferm amb la protecció de dades.

Casos d' Èxit

Per a què utilitzen les Asseguradores Tsubacheck?

Tsubacheck Seguros

Tsubacheck, suite de solucions digitals que s'ajusta a la normativa europea eIDAS i GDPR.

Programa una demo gratuïta amb el nostre equip i fem que les coses succeeixin!

Tsuba eIDAS
Desplaça cap amunt