...

Esdeveniments

Transformant l'organització d'Administració Pública amb la Tecnologia Digital de Tsubacheck

Transforma El teu Esdeveniment i la seva organització

Innovació i Eficiència en la Gestió d'Esdeveniments amb Tsubacheck

Tsubacheck revoluciona l’organització d’esdeveniments, permetent una gestió eficient i digital de contractes, inscripcions i acords amb proveïdors.
A través de la nostra plataforma segura, facilitem processos ràpids i confiables, millorant l’experiència d’organitzadors i participants, i garantint la conformitat legal en tots els tràmits.

Contractes amb Proveïdors

L'organització d'esdeveniments implica treballar amb múltiples proveïdors, des de llocs de celebració fins a serveis de càtering i entreteniment.
La signatura electrònica avançada permet signar aquests contractes de forma digital, agilitant el procés i assegurant la validesa legal dels acords.

Acords de Patrocini

Els acords amb patrocinadors són crucials per a molts esdeveniments.
La signatura electrònica avançada facilita la formalització d'aquests acords, permetent a les parts signar documents de manera remota i segura, la qual cosa accelera la confirmació de patrocinis i col·laboracions.

Inscripcions i Autoritzacions de Participants

La inscripció de participants en conferències, seminaris i altres esdeveniments pot ser gestionada eficientment mitjançant la signatura electrònica avançada, assegurant la recol·lecció de consentiments i autoritzacions necessàries per a la participació.

Contractació de Personal Temporal

Els esdeveniments sovint requereixen personal addicional, com personal de seguretat, assistents i tècnics.
Els contractes temporals poden ser signats electrònicament, simplificant el procés de contractació i compliment normatiu.

Acords d' Expositors

En fires i exposicions, els expositors han de complir amb una sèrie de requisits i condicions.
La signatura electrònica avançada permet als expositors signar digitalment els termes i condicions, reserves d' espai i altres documents necessaris.

Participació Ciutadana

Eines d'e-Govern que faciliten la participació ciutadana, com les consultes públiques o les peticions electròniques, poden incorporar la signatura electrònica avançada per autenticar la identitat dels participants.

Acords de Confidencialitat

En esdeveniments que involucren la presentació d' informació sensible o innovacions, els acords de confidencialitat signats electrònicament garanteixen la protecció de la informació compartida.

Avaluacions i Feedback Post-esdeveniment

El recull de feedback de participants i col·laboradors és essencial per millorar futurs esdeveniments.
Els formularis i enquestes poden ser signats i enviats electrònicament, facilitant la recol·lecció i anàlisi de dades.

Tsubacheck, suite de solucions digitals que s'ajusta a la normativa europea eIDAS i GDPR.

Programa una demo gratuïta amb el nostre equip i fem que les coses succeeixin!

Tsuba eIDAS
Desplaça cap amunt