...

Què puc signar amb la signatura electrònica avançada?

La Signatura Electrònica Avançada Tsubacheck, en complir amb els requisits de la llei eIDAS, assegura l'autenticitat, integritat i no repudi d'aquests documents, facilitant processos segurs i eficients en un entorns digitals.

Ampliant l' Abast de l' Autenticació Digital

Documentació Compatible amb la Signatura Electrònica Avançada Tsubacheck

Contractes Laborals

Acords d' ocupació entre empreses i empleats, incloent contractes indefinits, temporals o de pràctiques.

Acords de Confidencialitat (NDA)

Documents que protegeixen informació sensible entre parts, essencials en negociacions i projectes conjunts.

Contractes d' Arrendament

Acords per al lloguer de propietats residencials o comercials.

Documents de Compra-Venda

Contractes per a la transacció de béns, com immobles o vehicles.

Contractes de Serveis

Acords entre proveïdors de serveis i clients, abastant des de serveis professionals fins a manteniment i suport.

Documents Bancaris i Financers

Inclouen préstecs, hipoteques i altres productes financers que requereixen una alta seguretat en la identificació de les parts.

Acords de Socis i Accionistes

Documents que estableixen els termes de col·laboració i participació en negocis o empreses.

Contractes de Llicència de Programari i Propietat Intel·lectual

Acords que regulen l'ús d'actius digitals i propietat intel·lectual.

Documents Legals i Judicials

Inclouen poders notarials, testaments i altres documents legals que requereixen una autenticació segura.

Documents de Gestió Empresarial

Actes de juntes, acords de fusió, adquisicions i altres documents crítics per a l' operació de les empreses.

La Signatura Electrònica Avançada Tsubacheck permet signar una àmplia gamma de documents, proporcionant una solució segura i legalment vinculant per a diverses necessitats.
Aquesta eina es destaca per la seva adaptabilitat a diferents sectors, com el legal, financer, immobiliari i corporatiu, facilitant les transaccions i processos amb una validació digital fiable. Amb Tsubacheck, els usuaris poden assegurar l’autenticitat, integritat i el consentiment inequívoc de les parts involucrades en qualsevol operació documental, optimitzant així la gestió de documents i l’eficiència operativa.

Versatilitat en Diversos Sectors

Aplicacions de la Signatura Electrònica Avançada Tsubacheck

La Signatura Electrònica Avançada Tsubacheck redefineix la seguretat i eficiència en l’autenticació de documents digitals.
La seva implementació transcendeix a múltiples sectors d’ activitat, oferint solucions adaptatives i confiables per a la gestió documental.

Immobiliàries

Administració publica

Asseguradores

Turisme

Fiscalitat

Recursos humans

Esdeveniments

Formació

Programari

Tsubacheck, suite de solucions digitals que s'ajusta a la normativa europea eIDAS i GDPR.

Programa una demo gratuïta amb el nostre equip i fem que les coses succeeixin!

Tsuba eIDAS
Desplaça cap amunt
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.