Recursos Humans

Transformant els Administració Pública amb la Tecnologia Digital de Tsubacheck

Optimitza la Gestió de Talent amb Seguretat i Eficiència

Transformació Digital en Recursos Humans amb Tsubacheck

Tsubacheck revoluciona l’administració de recursos humans, facilitant la digitalització de processos crítics com la contractació, onboarding i gestió documental.
La nostra solució assegura l’agilitat i conformitat legal en cada pas, millorant l’experiència tant d’empleats com de gestors de RRHH.

Contractes de Treball

La implementació de l'eina Tsubacheck permet la formalització de contractes de treball de manera digital, facilitant la incorporació de nous empleats de forma remota i segura, sense la necessitat de trobades presencials.

Polítiques i Documents Corporatius

La distribució i acceptació de polítiques internes, manuals d' empleat, codis de conducta i altres documents corporatius se simplifiquen amb Tsubacheck, assegurant que tots els empleats han llegit i acceptat els termes.

Avaluacions d' Acompliment i Acords d' Objectius

Les avaluacions periòdiques i els acords d' objectius poden ser signats electrònicament, facilitant el seguiment i la gestió de l' acompliment dels empleats de manera eficient.

Sol·licituds de Vacances i Permisos

La gestió de sol·licituds de vacances, permisos personals o baixes mèdiques s'agilitza amb la signatura electrònica avançada, permetent als empleats enviar les seves sol·licituds i als responsables aprovar-les digitalment.

Modificacions Contractuals

Qualsevol canvi en les condicions laborals, com ascensos, reubicacions o ajustos salarials, pot ser gestionat i formalitzat ràpidament mitjançant Tsubacheck.

Formació i Desenvolupament

Els acords de formació i els compromisos de desenvolupament professional poden ser signats electrònicament, facilitant la gestió de plans de formació i assegurant el compromís dels empleats amb el seu desenvolupament.

Processos de Sortida

La finalització de la relació laboral, ja sigui per renúncia, jubilació o acomiadament, pot ser gestionada de forma més ordenada i eficient amb la signatura electrònica avançada, incloent-hi la signatura d' acords de quitança i documents de sortida.

Consentiments i Autoritzacions

La signatura electrònica avançada és essencial per obtenir consentiments i autoritzacions en temes sensibles com el tractament de dades personals, polítiques de privacitat i consentiments per a la realització de proves mèdiques o d' integritat.

Tsubacheck, suite de solucions digitals que s'ajusta a la normativa europea eIDAS i GDPR.

Programa una demo gratuïta amb el nostre equip i fem que les coses succeeixin!

Tsuba eIDAS
Desplaça cap amunt