...

Administració Pública

Transformant l'Administració Pública amb la Tecnologia Digital de Tsubacheck

Transformant la Interacció Ciutadana amb Serveis Governamentals

Digitalització Governamental

La implementació de la tecnologia TSUBACHECK està revolucionant els serveis de l’administració pública, oferint als ciutadans una forma més accessible, ràpida i segura de realitzar tràmits governamentals. TSUBACHECK facilita la gestió digital d’una àmplia gamma de serveis, millorant l’eficiència, promovent la transparència i enfortint la confiança en les transaccions digitals amb el sector públic.

Tràmits de Documentació Personal

La sol·licitud i renovació de documents personals com el DNI, passaport o llicències de conduir poden realitzar-se digitalment, utilitzant la signatura electrònica avançada per validar la identitat del sol·licitant i agilitar el procés.

Declaracions i Gestions Fiscals

Els contribuents poden presentar les seves declaracions d' impostos, com la declaració de la renda, i realitzar altres tràmits fiscals en línia, signats electrònicament, garantint la validesa legal i la seguretat de la transmissió de dades.

Sol·licituds de Subvencions i Ajuts

La signatura electrònica avançada permet a individus i empreses sol·licitar subvencions, ajudes estatals o fons d'emergència de forma digital, simplificant la gestió i reduint els temps d'espera.

Registre Civil i Notarial

Actes com inscripcions de naixement, matrimoni, defunció o la signatura d' escriptures notarials poden ser gestionats electrònicament, facilitant aquests processos vitals per als ciutadans.

Procediments Judicials

La presentació de documents legals i la gestió de processos judicials es beneficien enormement de la signatura electrònica avançada, permetent a advocats i parts involucrades interactuar amb els sistemes judicials de manera remota.

Llicències i Permisos

La sol·licitud i renovació de llicències comercials, permisos de construcció, i altres tipus d'autoritzacions governamentals poden ser tramitats en línia, utilitzant la signatura electrònica per validar els documents.

Participació Ciutadana

Eines d'e-Govern que faciliten la participació ciutadana, com les consultes públiques o les peticions electròniques, poden incorporar la signatura electrònica avançada per autenticar la identitat dels participants.

Serveis de Salut

L'administració de serveis de salut, com la sol·licitud de cites mèdiques, accés a historials clínics electrònics o la prescripció de medicaments, pot ser més eficient i segura amb l'ús de la signatura electrònica avançada.

Tsubacheck, suite de solucions digitals que s'ajusta a la normativa europea eIDAS i GDPR.

Programa una demo gratuïta amb el nostre equip i fem que les coses succeeixin!

Tsuba eIDAS
Desplaça cap amunt