Avís Legal

RJ DIGITAL HUB , (en endavant referida com RJ Digital) domiciliada al C de la Sardana 3, altell escala B, (AD500 Andorra la Vella – Principat d’Andorra), inscrita al Registre de Societats Mercantils del M.I Govern d’Andorra amb número 17940, número de registre tributari L-713047-Z i correu electrònic de contacte i correu electrònic hello@undercoverlab.com corresponent amb la gestora responsable del nom dels dominis www.tsubacheck.com i www.undercoverlab.com (d’ara endavant denominats el “Lloc web”).

OBJECTE SOCIAL DE RJ DIGITAL HUB, SLU

Prestació de serveis de consultoria informàtica, estratègica així com màrqueting digital. Assessorament, comercialització, implementació i manteniment de sistemes informàtics per tota classe d’activitats i projectes de base tecnològica. Desenvolupament, comercialització i venda de pàgines d’internet i d’aplicacions mòbils així com productes audiovisuals o contingut multimèdia. Formació a persones i empreses en matèria de desenvolupament d’aplicacions i programes informàtics. Servies d’anàlisi, programació, preparació i aplicació de sistemes informàtics per tota classe d’equips tecnològics. Serveis de màrqueting i màrqueting digital. Participació en empreses i societats de base tecnològica.

1.- INFORMACIÓ i ACCEPTACIÓ

Aquestes disposicions regulen l’ús del servei de Tsubacheck (d’ara endavant, el lloc web), proporcionat per UNDERCOVELAB (nom comercial de RJ DIGITAL HUB, amb número de comerç 925483Z) (d’ara endavant, “Ulab”, “RJ Digital” o “Tsubacheck”), pels usuaris d’Internet.

  • RJ DIGITAL
  • amb domicili a Andorra la Vella, C/ de la Sardana 3, Altell escala B (AD500) ANDORRA
  • N.R.T. L713047Z
  • Telèfon: +376 844 297
  • Email: hello@tsubacheck.com

L’accés al lloc web és gratuït tret del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Determinats serveis són exclusius per als nostres clients i el seu accés està restringit. Els serveis que presta Tsubacheck amb caràcter general tenen el preu que s’indiqui a la corresponent proposta de serveis professionals i en cap cas s’ofereixen o presten a través del servei del lloc web.

La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari del lloc web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal on es regulen les condicions d’ús (d’ara endavant, les “Condicions de Ús”). La prestació del servei del lloc web té una durada limitada al moment en què l’Usuari estigui connectat al lloc web oa algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves Condicions d’Ús poden patir modificacions.

Alguns serveis del Lloc Web són accessibles per als usuaris d’Internet o exclusius per als clients de Tsubacheck poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si s’escau, substitueixen, completen i/o modifiquen aquest Avís Legal i que l’Usuari haurà d’acceptar abans d’iniciar-se la prestació del serveis corresponent.

2.- CONTINGUT

El lloc web conté material preparat per Tsubacheck amb fins únicament informatius. Així mateix, Tsubacheck es reserva el dret a modificar, ampliar, o reduir el material ofert a través del lloc web en qualsevol moment, posant-ho en coneixement dels usuaris.

El material contingut al lloc web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de lassessorament legal o duna altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre Tsubacheck i l’Usuari del lloc web. Per això, l’Usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació que conté, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l’Usuari no ha d’enviar cap tipus d’informació confidencial a Tsubacheck sense haver-ho consultat prèviament i haver rebut autorització per remetre aquesta informació.

En aquest sentit i sense perjudici del que exposen els paràgrafs anteriors, Tsubacheck atorga una llicència no exclusiva, no subllicenciable, ni transferible als Usuaris per utilitzar el lloc web i les seves respectives funcionalitats, el contingut i altres funcions disponibles en aquestes. , que estaran subjectes a la resta de termes inclosos a les presents Condicions d’Ús, així com a qualssevol altres termes d’ús ia la normativa aplicable.

3.- COMPROMISOS DELS USUARIS

Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga al compliment d’aquestes Condicions d’Ús, així com a complir els advertiments o les instruccions d’ús especials que s’hi contenen i obrar sempre d’acord amb la Llei en vigor, la moral, els bons costums i els exigències de la bona fe i l’ordre públic establert, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del mateix, els béns o drets de Tsubacheck, la resta d’Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga a:

  1. Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades als formularis facilitats per Tsubacheck per a l’accés a certs continguts o serveis oferts a través del lloc web. Tsubacheck es reserva la facultat, sense perjudici d’altres mesures legals a la vostra disposició, de retirar, denegar o suspendre l’accés al lloc web en cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falses, inexactes o enganyoses. En qualsevol cas, l’usuari serà plenament responsable d’aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a Tsubacheck. En aquest sentit, l’Usuari assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos.
  • No introduir, emmagatzemar, descarregar-se, modificar, descompilar, atorgar llicències, arrendar, vendre o imitar el lloc web, els continguts o el disseny.

4.- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT I GARANTIES

Tsubacheck no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar dinterferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, per causes alienes a Tsubacheck, que impedeixin o retardin la navegació pel lloc web.

Tot i això, Tsubacheck declara que ha adoptat i adoptarà, si escau, totes les mesures necessàries dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament correcte del lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Tsubacheck es reserva el dret a interrompre l’accés al lloc web en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, control, manteniment, per fallades de subministrament o qualsevol altra causa.

Tsubacheck no es fa responsable de la utilització que l’Usuari faci del contingut del lloc web que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altre dret de tercers.

Tsubacheck no es responsabilitza dels errors o omissions de què pogués patir el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d’aquestes. Tsubacheck tampoc podrà ser considerada responsable de qualsevol dany derivat de la utilització del lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que hi facilita.

Tsubacheck no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’Usuari del lloc web. En conseqüència, Tsubacheck no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’Usuari oa tercers.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, així com tota la informació continguda al lloc web (inclosa la seva informació, textos, dades, imatges, gràfics, dissenys, marques, estructures de navegació, bases de dades, etc.) i qualsevol altre contingut que a la mateixa sembli) són propietat exclusiva de Tsubacheck o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, llevat dels que resultin estrictament necessaris per a l’ús del lloc web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Tsubacheck o tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al lloc web atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius.

L’Usuari queda, únicament, autoritzat per visualitzar els continguts per al seu ús personal i privat exclusiu, però Tsubacheck no autoritza que siguin posteriorment cedits a tercers.

6.- PROTECCIÓ DE DADES

Tsubacheck protegirà les dades personals dels Usuaris i les utilitzarà només en la mesura que ho permeti la llei o sempre que els Usuaris hagin donat el seu consentiment. Per a més informació sobre el tractament de les vostres dades personals al lloc web adreceu-vos a la Política de Privadesa.

FORMULARIS DE RECOLLIDA DE DADES

Sense perjudici del que disposa la Política de Privadesa, la utilització de certs serveis o sol·licituds adreçades a Tsubacheck estan condicionades a l’emplenament previ del corresponent formulari de registre d’Usuari.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels formularis del lloc web als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a Tsubacheck perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’usuari. En tot cas, serà l’usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi Tsubacheck o tercers per la informació que faciliti.

7.- ENLLAÇOS DE TERCERS

Aquestes Condicions d’Ús es refereixen únicament al lloc web i no s’aplica a enllaços, pàgines web de tercers accessibles a través d’aquest o, en general, qualsevol altre servei proporcionat per tercers.

En conseqüència, Tsubacheck no assumeix cap tipus de responsabilitat que se’n pugui derivar.

Tsubacheck ofereix a l’Usuari aquests enllaços i informació i/o serveis únicament per a la comoditat de l’Usuari, sent responsabilitat del mateix llegir i acceptar els termes d’ús i polítiques de privadesa publicats en aquests llocs web. La seva inclusió al lloc web no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de Tsubacheck.

8.- MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

Tsubacheck es reserva el dret de modificar o actualitzar aquestes Condicions d’Ús en qualsevol moment, així com qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web.

9.- MODES DE COMUNICACIÓ

Als efectes de les presents Condicions d’Ús i per a qualsevol comunicació que calgui entre l’Usuari i Tsubacheck, aquests s’hauran de dirigir a hello@tsubacheck.com

10.- NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES I POSSIBLES INFRACCIONS

En cas de trobar incidències tècniques en el funcionament del lloc web o si en algunes de les diferents seccions o pàgines trobéssiu errors, inexactituds o continguts contraris a la legislació, podeu posar-vos en contacte amb hello@tsubacheck.com

11.-LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

L’accés al lloc web implica l’acceptació per l’Usuari del que disposen les presents Condicions d’Ús. Si no esteu d’acord amb aquestes Condicions d’Ús, si us plau, abstingueu-vos de visitar o utilitzar el lloc web. Qualsevol controvèrsia relativa a aquests es regirà per la legislació andorrana, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als jutjats del Principat d’Andorra.

Darrera actualització: 31 de maig de 2024

Desplaça cap amunt